Можете да свалите настоящите разяснения и формули като pdf-файл от следния линк - Как да наредим Рубик куб (download)


Етап 1

Опознаване на твоят Рубик куб

Кубът на Рубик се състои от 26 видими съставни части, разделени в три категории:

● 8бр. ъглови кубчета (Corner Pieces). Части с три цвята, които се намират на всеки ъгъл от куба.

● 12бр. средни кубчета (Edge Pieces). Части с два цвята, които се намират в средата на всеки ред (между всеки два центъра).

● 6бр. централни кубчета (Center Pieces). Части с един цвят, които се намират в центъра на всеки слой. Централните кубчета не се движат и те определят цвета на техния слой (бял, жълт, оранжев, червен, зелен и син).

Части на куба

ЗЕБЕЛЕЖКА: Когато споменаваме тези съставни части, ще използваме думата "кубчета". А когато става въпрос за целият куб, ще го наричаме "куба".

Цветовете на централните кубчета винаги са противоположни един на друг, както следва:

● БЯЛ срещу ЖЪЛТ

● ОРАНЖЕВ срещу ЧЕРВЕН

● ЗЕЛЕН срещу СИН

Препоръчваме да запомните много добре тези зависимости, което ще ви улесни в бързата ориентация, когато нареждате куба на Рубик.

Всеки от слоевете на кубът ще представим и с буква, за да може по-лесно да опишем формулите. Ще използваме латински букви, които идват от английските думи за посоки. За да разберете по-лесно означенията, си представете кубът с един от слоевете срещу вас и например с R (Right Face) се означава слоя от дясно на лицето ви. Ето и означенията:

● R = Right Face - десен слой

● L = Left Face - ляв слой

● U = Up Face - горен слой

● D = Down Face - долен слой

● F = Front Face - преден слой

● B = Back Face - заден слой

Страни на куба

Допълнително ще използваме и малката латинска буква "i" непосредствено след някоя от големите, с което ще означаваме въртене обратно на часовниковата стрелка. Ето и графично представяне на движенията, които ще използваме при описването на всички формули:

Движения на куба

ЗЕБЕЛЕЖКА: Когато правите движенията, трябва да държите куба изцяло с лицевата част към вас. Сивият цвят в графиките означава, че цвета няма значение. Всяко движение е 1/4 завъртане от цялата ротация.


Етап 2

Формули за "белият кръст"

Етап 2 - Белият кръст

Държейки кубът с бялото централно кубче нагоре, трябва да създадете бял кръст, както е показано на графиката. Голяма част от тази стъпка се постига с практика и на принципа "проба-грешка". Но все пак ние имаме някои съвети:

● Опитвайте се да наредите частите на белия кръст в следния ред - син, оранжев, зелен, червен.

● Зебележете, че цветовете на средните кубчета съвпадат с цветовете на бялото централно кубче в горния слой и централните кубчета в страничните червен и син слой. Така разбираме, че средните кубчета са на точните си позиции.

● Запазвайки бялото централно кубче в горния слой, преместете средното синьо/бяло кубче в долния слой, след което завъртете долния слой докато то застане директно под централното синьо кубче. Сега дръжте кубът така, че централното синьо и средното синьо/бяло кубче са в десния ви слой и я завъртете два пъти, както е показано на формулата:

Етап 2 - Формула 1

Сега трябва средното синьо/бяло кубче да е застанало в горния слой и да е над централното синьо кубче. И трябва да сте попаднали в една от следните две ситуации:

Етап 2 - Вариант 1 Етап 2 - Вариант 2

Вариант 1: Ако вашият куб изглежда по този начин, обърнете го така, че централното оранжево кубче да е в десния ви слой и стартирайте отново гореописаната процедура, за да напаснете средното оранжево/бяло кубче.

Вариант 2: Ако вашият куб изглежда по този начин, изпълнете следната формула (като имайте предвид, че централното синьо кубче трябва да ви е в десния слой):

Етап 2 - Формула 2

Повторете тези стъпки, докато наредите белия кръст, напасвайки всичките средни кубчета на точните им позиции. Когато го направите успешно, можете да преминете към следващия Етап 3.


Етап 3

Формули за "белите ъгли"

Етап 3 - Белите ъгли

С белият кръст в горния слой, трябва да наредите белите ъглови кубчета, както е показано на графиката.

Ето и нашите съвети, как да постигнете тази цел:

● Преди да започнете помнете, че трябва да намирате текущите позиции на ъгловите кубчета, които имат един бял цвят и още два различни цвята.

● Като държите кубът така, че белият кръст да е в горния слой, има две възможности за всяко от 4-те бели ъглови кубчета - да се намира в долната или в горния слой. Ако се намира в долния слой, така я завъртете, че ъгловото кубче да застане директно под позицията, за която е предназначено. Трябва кубът да изглежда по един от следните начини:

Етап 3 - Вариант 1 Етап 3 - Вариант 2 Етап 3 - Вариант 3

След което следвайте тази формула веднъж или няколко пъти, докато ъгловото кубче застане на точната си позиция (ъгловото кубче, което намествате, трябва да ви е в десния слой, докато изпълнявате формулата):

Етап 3 - Формула 1

● Изпълнете този процес за всичките 4 ъглови кубчета с бял цвят.

● Ако бяло ъглово кубче се намира в горния слой и не е в правилната си позиция, както е показано на тази графика:

Етап 3 - Вариант 4

можете да го преместите в долния слой като следвате тези движения (ъгловото кубче, което премествате, трябва да ви е в десния слой, докато изпълнявате формулата):

Етап 3 - Формула 2

След което завъртете долния слой така, че ъгловото кубче да застане директно под позицията, за която е предназначено и повторете отново предходните стъпки, докато ъгловото кубче застане на точната си позиция.

След като наместите успешно всичките бели ъглови кубчета, можете да преминете към следващия Етап 4.


Етап 4

Формули за "средния слой"

Етап 4 - Средният слой

След като имаме успешно завършен бял слой, предстои да наредим средния слой, което означава да наместим средните кубчета на точните им позиции. За предстоящите стъпки и формули, ще обърнем куба наобратно така, че завършеният бял слой да е в позицията на долен слой (както е показано на графиката).

Първо трябва да създадете вертикална средна линия със СИН цвят (това може да е и ЧЕРВЕН, ОРАНЖЕВ или ЗЕЛЕН цвят). За да го направите, трябва да завъртите горния слой докато лицевия към вас цвят на някое от средните кубчета не съвпадне с цвета на централното кубче в предния слой. Като имайте предвид, че вторият цвят на въпросното средно кубче не трябва да е жълт! За да си го представите по-добре, трябва да достигнете до една от следните две ситуации показани на графиките:

Етап 4 - Вариант 1 Етап 4 - Вариант 2

Вариант 1: Ако трябва да преместите средното кубче в десния слой (посоката, която е показана на графиката), трябва да следвате следната формула:

Етап 4 - Формула 1

Вариант 2: Ако трябва да преместите средното кубче в левия слой (посоката, която е показана на графиката), трябва да следвате следната формула:

Етап 4 - Формула 2

Продължете с тези стъпки, докато нагласите всичките средни кубчета в правилните им позиции.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако някое от средните кубчета вече се намира в средния слой, но в обратна позиция, можете да го "премахнете" от там като използвате една от горните формули. Ако ви се пада в десния слой, трябва да използвате първата формула, а ако е в левия слой - втората формула. Така ще го преместите в горния слой и можете да продължите с гореописаните инструкции.

След като нагласите всичките средни кубчета и имате успешно наредени два слоя, можете да преминете към следващия Етап 5.


Етап 5

Формули за "горния слой"

Стъпка 1 - Жълтият кръст

Етап 5 - Жълт кръст

След като вече имате успешно наредени два слоя, има 4 възможни различни варианта за състоянието на горния слой. Определете в кой вариант е вашия куб и държейки го в същата позиция, както е показано на графиките, изпълнете съответната формула:

Етап 5.1 - Вариант 1 Етап 5.1 - Вариант 2 Етап 5.1 - Вариант 3 Етап 5.1 - Вариант 4

Вариант 1: Ако вашият куб е в този вариант - жълтият кръст е нареден, можете да преминете към следващата Стъпка 2 - Жълтите ъгли от текущия Етап 5.

Вариант 2: Ако вашият куб е в този вариант - имате жълта линия по средата в горния слой, изпълнете следната формула:

Етап 5.1 - Формула 1

Вариант 3: Ако вашият куб е в този вариант - имате жълт ъгъл с участието на централното кубче в горния слой, изпълнете следната формула:

Етап 5.1 - Формула 2

Вариант 4: Ако вашият куб е в този вариант - няма нито едно средно кубче с жълт цвят в горния слой, изпълнете формулата от Вариант 3 (жълт ъгъл). След като го направите, трябва да сте попаднали в един от Вариант 2 (жълта линия) или Вариант 3 (жълт ъгъл). Направете съответната формула.

Стъпка 2 - Жълтите ъгли

Етап 5 - Жълтите ъгли

След като вече имате жълт кръст в горния слой, позиционирайте кубът с този слой към лицето ви, така че да ви се яви като преден слой. Запомнете, че това го правите само, за да определите вариант и след това изпълнявате формулата с жълтата страна в горния слой. Преди да започнете с формулата, трябва да позиционирате кубът в един от следните варианти:

Етап 5.2 - Вариант 1 Етап 5.2 - Вариант 2 Етап 5.2 - Вариант 3

Вариант 1: Ако нямате нито едно жълто ъглово кубче, позиционирайте кубът така, че да имате жълто от лявата страна на ъгловто кубче, както е показано на графиката.

Вариант 2: Ако имате само едно жълто ъглово кубче, позиционирайте кубът така, че то да ви се пада в долния ляв ъгъл.

Вариант 3: Може да имате две жълти ъглови кубчета, но тяхната позиция е без значение. Позиционирайте кубът така, че да имате жълто от долната страна на ъгловто кубче, както е показано на графиката.

Когато нагласите позициите на кубчетата в един от изброените варианти, трябва да изпълните следната формула веднъж или няколко пъти. След всяко изпълнение на формулата, ако жълтата страна все още не е завършена, позиционирайте кубът отново в един от трите изобразени варианта и повторете отново, докато жълтата страна се нареди изцяло.

Етап 5.2 - Формула 1


Етап 6

Позициониране на жълтите

Стъпка 1 - Жълтите ъгли

Етап 6 - Жълтите ъгли

Държейки кубът така, че жълтата страна да ви е в горния слой, трябва така да го завъртите, че да имате точно 2 жълти ъгли в правилната им позиция. Със сигурност трябва да имате 2 жълти ъгли в правилна позиция (A, B или A, D или B, C - графиката по-долу). Ако всички жълти ъгли са в правилна позиция, можете да преминете към следващата Стъпка 2 - Жълтите среди от текущия Етап 6.

Етап 6 - Вариант 0

Позиционирайте кубът както е показано на графиката и следвайте инструкциите:

● Ако жълтите ъгли с правилни позиции са A и B, за да размените позициите на C и D, трябва да изпълните следната формула:

Етап 6 - Формула 1

● Ако жълтите ъгли с правилни позиции са диагонално един на друг A, D или B, C, изпълнете горната формула веднъж, след което ориентирайте кубът така, че двата жълти ъгли с правилни позиции да са на позиции A и B. Изпълнете формулата още веднъж.

Стъпка 2 - Жълтите среди (финален етап)

Етап 6 - Жълтите среди

След като сте нагласили коректно всичките жълти ъгли, остава само да се позиционират жълтите среди на правилните им места и целият куб ще е завършен успешно. Имате две възможни ситуации в момента за жълтите среди:

Етап 6 - Вариант 1 Етап 6 - Вариант 2

Вариант 1: Ако една от жълтите среди е на коректната си позиция, а другите три не са, ориентирайте кубът както е показан на графиката "Вариант 1". Сега трябва да определите в каква посока трябва да се "завъртят" другите три жълти среди - по посока на часовниковата стрелка (от ляво на дясно) или в обратна посока (от дясно на ляво). Изпълнете една от двете формули, в зависимост в коя посока трябва да се разменят трите среди.

Вариант 2: Ако всичките 4 жълти среди са в некоректни позиции, изпълнете една от двете формули, без значение коя. Трябва една от жълтите среди да отиде на правилното си място и следвайте инструкциите от "Вариант 1".

Формула за завъртане по часовниковата стрелка (да размените позициите на E, F, G или E, F, G, H от ляво на дясно):

Етап 6 - Формула 2

Формула за завъртане обратно на часовниковата стрелка (да размените позициите на E, F, G или E, F, G, H от дясно на ляво):

Етап 6 - Формула 3

Поздравления! Вие успешно наредихте кубът на Рубик. 


Допълнителни движения

● Многоцветен кръст

Многоцветен кръст

Държейки нареден кубът с произволен слой срещу вас, изпълнете следната формула:

Многоцветен кръст - Формула

● Квадратче в средата

Квадратче в средата

Държейки нареден кубът с произволен слой срещу вас, изпълнете следната формула:

Квадратче в средата - Формула


Скоростно нареждане

За много от нас, просто да наредим кубът на Рубик не е достатъчно удовлетворяващо. Нареждането му възможно най-бързо е най-вълнуващата част! Най-добрите в света се справят за средно под 20 секунди! Използвайки книгата Speedsolving the Cube, написана от един от водещите експерти в жанра, ще си отворите пътя за присъединяване към най-добрите в подреждането на кубът на Рубик. Книгата не само дава решение за стандартният куб 3x3x3 (който има 43,252,003,274,489,856,000 възможни конфигурации, от които само една е правилната), но също така дава решения и на 2x2x2 и по-трудните 4x4x4 и 5x5x5 кубове.

● Купете книгата "Speed Solving the Cube" by Dan Harris